2012 Yılında Gerçekleşen Danışmanlık Faaliyetleri

 

  SIRA 
    NO


DANIŞMANLIK FAALİYETİNİN KONUSU

 
DURUMU

1   Bakanlığımız Stratejik Plan Hazırlama   30.05.2012 Tarihinde Raporlandı.
2   Maaş Ödemelerine İlişkin Protokoller   18.04.2012 Tarihinde Raporlandı.
3   İllerde Karşılaşılan Sorunlar ve Beklentiler   05.04.2012 Tarihinde Raporlandı.
4   50.Yıl Döner Sermaye İşletmesi İşlemleri   16.08.2012 Tarihinde Raporlandı.
5   Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü - İç Kontrol ve   Risk Yönetimi   13.12.2012 Tarihinde Raporlandı.
6   Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü - İç Kontrol ve Risk Yönetimi   13.12.2012 Tarihinde Raporlandı.
7   Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü - İç Kontrol ve Risk Yönetimi   18.10.2012 Tarihinde Raporlandı.
8   Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü - İç Kontrol ve Risk Yönetimi   31.10.2012 Tarihinde Raporlandı.
9   Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü - İç Kontrol ve Risk Yönetimi   12.12.2012 Tarihinde Raporlandı.
10   Yönetim ve Destek Birimleri - İç Kontrol ve Risk Yönetimi Raporu   15.01.2013 Tarihinde Raporlandı.
11    Bakanlığımız Kamu Hizmet Envanteri Çalışması   30.01.2013 Tarihinde Raporlandı.