İç Denetim Yönergesi Güncellendi.

 

Başkanlığımız "İç Denetim Yönergesi" , Temmuz 2017'de güncellenerek, Müsteşarlık Makamının 11.07.2017 tarihli ve E.73714 sayılı onayları ile yürürlüğe girmiştir.

İç Denetim Yönergesi


Sonraki Sayfa: Bakanlığımız İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Güncellendi.