Bakanlığımız İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Güncellendi.

     İç Denetim Koordinasyon kurulunun 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı" esas alınarak hazırlanan ve 2014 yılında revize edilen, Bakanlığımız "İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı" Nisan 2016' da tekrar güncellenerek  Müsteşarlık Makamının 26.04.2016 tarihli ve 53432 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir. (28.04.2016)

İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 2016