Serdar ÖZHAN

Serdar ÖZHAN
İç Denetçi

 


       Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden 2004 yılında mezun oldu.  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans çalışmalarına halen devam etmektedir.
       Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) AB Uzmanlık programını 2011 yılında tamamladı.
       2006-2009 yıllarında T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde (ASAGEM), Aile ve Sosyal Araştırmalar Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010 yılında “Türkiye’de Çingene Kökenli Vatandaşlar: Manyas Çingenelerinin Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Durumlarına İlişkin Bir Çalışma” başlıklı teziyle Aile ve Sosyal Araştırmalar Uzmanı unvanını aldı.  2011-2014 yıllarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması ile birlikte, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı olarak sosyal içerme, dijital medya ürünlerinin toplumsal etkileri, sosyal araştırmalar ve stratejik yönetim başta olmak üzere çeşitli konularda çalışmalar yaptı.  
       2014 yılından itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Başkanlığında İç Denetçi olarak görev yapmaktadır.       
       A1 düzeyinde Kamu İç Denetçi sertifikası sahibidir.