Meltem BAYRAMİN

Meltem BAYRAMİN
İç Denetçi


 

         1968 yılında Karabük’te doğdu. 1989 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 1991-2004 yılları arasında T.Emlak Bankası A.Ş.’nde Müfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Kredi Risk İzleme ve Takip Müdürlüğü, 2004-2007 yılları arasında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nde (SHÇEK) Müfettişlik görevlerinde bulundu. 2007 yılında SHÇEK İç Denetim Başkanlığına İç Denetçi olarak atandı. 2011 yılından itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Başkanlığında İç Denetçi olarak çalışmaktadır.
        2010 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Anabilim Dalında Avrupa Birliği Sürecinde Ekonomik İstikrar İçin Türkiye Kamu Yönetimi İç Denetim Sistemi” konusunda yüksek lisans yaptı.
     “A4 düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikası”, “CGAP (Certified Government Auditing Professional- Sertifikalı Kamu Denetçisi)”, “CRMA (Certification in Risk Management Assurance-Risk Yönetimi Güvence Sertifikası)” “SMMM” ve “Bağımsız Denetçi” sertifikalarına sahiptir.
        Erinç isminde bir çocuk annesidir.