Evren Güncel ERMİSKET

                                         

                                                                     Evren Güncel ERMİSKET
                                                                                  İç Denetçi

 

       1976 yılında Ankara'da doğdu. 1996 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 1997-2002 yılları arasında T.Halk Bankası A.Ş., 2002-2007 yılları arasında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nde (SHÇEK) Müfettişlik görevlerinde bulundu. 2007 yılında SHÇEK Genel Müdürlüğü İç Denetçiliğine, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurulması ile Bakanlığımız İç Denetçiliğine atandı.
       Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu bünyesinde yürütülen Kamu İç Denetim Otomasyon Programının (İçDen) geliştirilmesi, Kamu İç Denetim Rehberinin ve Kamu İç Denetimi Kalite Güvence ve Geliştirme Programının hazırlanması, bu program kapsamında kamu idarelerinde dış değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, Kamu İç Denetçi Adaylarının Eğitimi ve Kamu İç Denetçiliğine yönelik eğitim çalışmalarında görev aldı.
        A4 düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikası, CGAP (Certified Government Auditing Professional) ile Uluslararası CIA sertifikalarına sahiptir.
         Evli ve bir kız çocuğu annesidir.