Kuruluş Tarihçesi

  •  (Mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen 10 kişilik İç Denetçi kadrosunun 7’sine 2006 ve 2007 yıllarında atama yapılmıştır.
  • Devlet Bakanlığı Makam Onayı ile 10.01.2007 tarihinde “İç Denetim Birimi Başkanlığı” tesis edilmiştir.
  • İç denetçiler, (Mülga)SHÇEK Genel Müdürlüğü Müfettişleri arasından seçilmiş olup, iç denetim birim yöneticisi ve yardımcısı, kurumda daha önce Genel Müdür Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuşlardır.
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması ile birlikte Bakanlık İç Denetçi kadro sayısı 20 olmuştur.
  • 11.08.2011 tarih ve 20 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Başkanlık Kuruluş Onayı yenilenmiştir.