Başkan

   
Yaşar ÖKTEM
İç Denetim Başkanı

 
         1961 yılında Artvin ilinin Murgul ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu memleketinde bitirdi. Lise Öğrenimini İstanbul Kadıköy Ticaret Lisesinde tamamladı. 1980 yılında girdiği Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümünden 1984 yılında mezun oldu.
        Memuriyet hayatına 1985 yılında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Memur olarak başladı. Askerlik görevini Ağustos 1985-Mayıs 1986 tarihleri arasında kısa dönem  olarak tamamladı. Askerlik hizmeti sonrası döndüğü Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde 1988 yılı Kasım ayına kadar şef olarak görevini sürdürdü. 1988 yılı Aralık ayında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı olarak başladı, 1991 yılında Müfettiş, 1996 yılında Başmüfettiş oldu. 2004-2007 yılları arasında ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
        2007 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü İç Denetçiliğine atandı ve İç Denetim Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2011 yılında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması ile birlikte, 11.08.2011 tarih ve 20 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yinelenen İç Denetim Başkanlığında Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken, Bakanlık Makamının 29.05.2014 tarih ve 80329 sayılı onayı ile İç Denetim Başkanı olarak görevlendirildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.