2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Arşiv Hizmetleri" Sürecinin İzleme Faaliyeti Tamamlandı.
Başkanlığımız 2017 Yılı İç Denetim Faaliyetleri İle İlgili Dönemsel Gözden Geçirme Çalışmaları Tamamlanmıştır.
2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Hizmet İçi Eğitim" Sürecinin İzleme Faaliyeti Tamamlandı.
Bakanlığımız İç Denetçilerine Yönelik Kamu İhale Kanunu ve Mali Konularda Hizmet İçi Eğitim Program Düzenlenmiştir.
2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Sosyal Hizmet Modellerinden Faydalanmış Gençlere Yönelik Rehberlik ve Toplum İçinde İzleme Faaliyetleri" Sürecinin Denetimi Tamamlandı.
2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Hizmet Binalarını Koruma ve Güvenlik Faaliyetleri" Sürecinin Denetimi Tamamlandı.
2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Engelli Bakım Hizmetleri Performans Denetimi" Sürecinin İzleme Raporu Tamamlandı.
2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Hizmet Alımı Personeli Yönetim İşlemleri" Süreci İzleme Raporu Tamamlandı.
2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Süreci İzleme Raporu Tamamlandı.
Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri-Çağrı Merkezleri Yönetim Süreci
2017 Yılı Denetim Faaliyetleri Kapsamında Yürütülen "Taşınır Mal İşlemleri" Sürecinin Denetimi Tamamlandı.
2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında İç Denetim Yönergesi Güncellendi.
2017-2019 Dönemi İç Denetim Planı ve 2017 Yılı İç Denetim Programı Onaylandı.